Ústavné právo

 

 

Aj v oblasti ústavného práva poskytujeme komplexné právne služby, a to najmä:

  • Spisovanie listín o právnych úkonoch - najmä spisovanie podaní na ústavný súd vo veciach sťažností pre zbytočné prieťahy v súdnych konaniach,
  • Vypracovávanie právnych rozborov,
  • Právne poradenstvo,
  • Zastupovanie pred ústavným súdom a prípadne aj pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

 

 

 

Obchodné právo         Trestné právo         Občianske právo         Pracovné právo         Správne právo