Správne právo

 
Taktiež poskytujeme právne poradenstvo a právne zastupovanie v rozličných konaniach pred správnymi orgánmi, napríklad 
  • vo veciach vyvlastňovacieho konania, 
  • v stavebnom konaní, 
  • právne zastupovanie v konaniach pred Slovenskou obchodnou inšpekciou,
  • v priestupkovom konaní alebo akomkoľvek inom konaní v ktorom Vám hrozí pokuta,
  • vrátane zastupovania klientov pred správnymi súdmi v rámci súdneho prieskumu rozhodnutí orgánov verejnej správy.

 

 

Obchodné právo         Trestné právo         Občianske právo         Pracovné právo         Ústavné právo