Pracovné právo

Právne poradenstvo a zastupovanie advokátom pred súdom alebo iným štátnym orgánom poskytujeme aj v oblasti pracovného práva, a to aj:

  • komplexné právne poradenstvo pre zamestnanca aj zamestnávateľa,
  • posudzovanie platnosti/neplatnosti skončenia pracovného pomeru,
  • uplatnenie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru,
  • vypracovanie pracovnej zmluvy, výpovede, okamžitého skončenia pracovného pomeru,
  • posudzovanie ďalších práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho pomeru.

 

 

Obchodné právo         Trestné právo         Občianske právo         Ústavné právo        Správne právo