Občianske právo

V oblasti občianskeho práva poskytujeme právne služby ako:

    • Spisovanie listín o právnych úkonoch - akékoľvek zmluvy, jednostranné právne úkony - napríklad výpovede, odstúpenia od zmluvy, žaloby, vyjadrenia, výzvy, odvolania, vypracovávanie právnych rozborov, 
    • V oblasti zmlúv o prevode nehnuteľností poskytujeme aj služby autorizácie týchto zmlúv, čím dosiahnete rýchlejší a jednoduchší postup pri vklade do katastra nehnuteľností a bez overovania podpisov u notára, pričom v spojení s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností našou kanceláriou elektronicky dosiahnete úsporu aj na správnom poplatku za vklad do katastra nehnuteľností,
    • Právne poradenstvo a právne zastupovanie v konaniach pred súdmi a inými štátnymi orgánmi s bohatými skúsenosťami v oblasti vymáhania pohľadávok, ako aj pri mimosúdnom riešení sporov,
    • Právne poradenstvo a zastupovanie aj v oblasti rodinného práva - rozvod, zrušenie a vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, výživné, rodičovské práva a povinnosti.

 

Obchodné právo         Trestné právo         Pracovné právo         Ústavné právo        Správne právo