O nás

O nás

Advokátska kancelária JUDr. Ivan Glovniak so sídlom v Žiline poskytuje komplexné právne poradenstvo s odbornou starostlivosťou vo všetkých oblastiach práva, pričom o Váš prípad sa osobne stará výlučne profesionálny právnik - advokát. Naša advokátska kancelária nezabezpečuje poskytovanie právnych služieb prostredníctvom advokátskych koncipientov.

JUDr. Ivan Glovniak dosiahol vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa v roku 2011 na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Po ukončení štúdia pracoval ako advokátsky koncipient v spoločnosti Advokátska kancelária Andrea Havelková, s.r.o. a v roku 2014 obhájil rigoróznu prácu a úspešne vykonal rigoróznu skúšku na Katedre trestného práva a kriminológie Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. JUDr Ivan Glovniak následne v roku 2015 zložil advokátsku skúšku a odvtedy vykonáva advokáciu samostatne ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 7090.

Čo o nás povedali