Cenník

 

Odmena za poskytovanie právnych služieb advokátom je v našej advokátskej kancelárii dohodnutá v každom prípade osobitne vopred pred začatím poskytovania právnych služieb v závislosti od špecifík a náročnosti konkrétnej právnej veci. 

 
U nás je možnosť dohodnúť okrem napr. tarifnej, hodinovej aj podielovú odmenu advokáta, pri ktorej platíte odmenu za naše právne služby iba v prípade úspechu v súdnom alebo inom konaní, pričom bližšie informácie sa môžete dozvedieť odmene a náhradách advokátov aj tu:
 
V prípade Vášho záujmu o informáciu v konkrétnej právnej veci nás neváhajte kontaktovať telefonicky, mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára nachádzajúceho sa nižšie. Pre stanovenie výšky navrhovanej odmeny je vo väčšine prípadov potrebné vedieť aspoň základné informácie o konkrétnej právnej veci.
 
Samozrejme akékoľvek informácie poskytované advokátom pred začatím poskytovania právnych služieb vrátane informácií o výške prípadnej odmeny vo Vašom prípade sú z našej strany poskytované bezplatne.